Contacta
Segueix-nos al Facebook
 

OFERTA DE SERVEIS
Educació per a la sostenibilitat: serveis adreçats als centres educatius
  » Organització i guiatge de sortides de descoberta, coneixement o investigació de l'entorn natural i rural.
» Desenvolupament de tallers ambientals a l'aula (aigua, energia, residus, soroll, biodiversitat).
» Visites a instal·lacions ambientals (deixalleries, depuradores, plantes de triatge).
» Monitoratges per a visites i interpretació d'exposicions sobre temàtiques ambientals.
» Desenvolupament de propostes de sostenibilitat específiques als centres educatius.
» Assessorament en el desenvolupament de projectes ambientals de centre.
» Formació al professorat en la planificació i desenvolupament de projectes ambientals: seminaris, formacions de centre i de zona.
» Monitoratges per a visites i interpretació d'exposicions sobre temàtiques ambientals.
» Suport a les associacions de mares i pares (AMPA) en l'organització i desenvolupament de xerrades, cursos i projectes de sostenibilitat.
 
Educació per a la sostenibilitat: serveis adreçats als ajuntaments i administracions supramunicipals
  »Creació, gestió i execució de programes d'educació per a la sostenibilitat i serveis de guiatge i interpretació a espais naturals.
» Disseny i monitoratge d'activitats, tallers i visites ambientals dels programes municipals d'educació.
» Creació, disseny i edició de dossiers, fitxes, manuals, pòsters, guies i altres materials d'educació per a la sostenibilitat.
» Guiatge i desenvolupament de d'itineraris, tallers, visites a instal·lacions, monitoratge d'exposicions, xerrades, jornades i organització d'esdeveniments ambientals adreçats a la ciutadania de caràcter lúdic-pedagògic.o especialitzats.
» Organització, disseny, edició i monitoratge d'exposicions temàtiques i de materials audiovisuals de divulgació ambiental.
» Realització d'activitats lúdiques de caràcter ambiental adreçades a entitats i associacions, i organització d'activitats de lleure de temàtica ambiental (casals, campaments, parcs infantils de Nadal).
» Formació ambiental per a tallers ocupacionals, escoles-tallers, escoles d'adults, cursos per a aturats.
 
Comunicació i sensibilització ambiental
  »Disseny i execució de campanyes de comunicació i sensibilització ciutadana per als diferents vectors del desenvolupament sostenible (minimització i recollida selectiva de residus, estalvi d'aigua, estalvi energètic, prevenció de soroll).
»Realització de campanyes específiques per a determinats sectors de població (comerços, mercats, professionals).
»Elaboració i edició de publicacions temàtiques de divulgació ambiental (mobilitat, residus, consum sostenible, estalvi d'aigua, parcs i àrees verdes, soroll).
»Serveis d'informació i divulgació d'espais naturals protegits.
»Organització i desenvolupament de cursos, xerrades, cicles de conferències, jornades i altres activitats de divulgació i coneixement dels ecosistemes naturals i urbans.
 
Serveis Tècnics
 
  » Realització d'estudis de recerca en l'àmbit dels ecosistemes naturals..
» Elaboració d'estudis d'afectació a la fauna o vegetació en estudis d'impacte ambiental.
» Estudis de percepció ciutadana sobre diferents vectors de les Agendes 21 municipals.
» Preparació i gestió de subvencions de qualsevol àmbit de la sostenibilitat.
» Treballs de diagnosi i participació ciutadana en l'elaboració o revisió de les auditories municipals ambientals.
» Creació i senyalització d'itineraris per l'entorn natural.
» Planificació i execució de treballs d'instal·lació de sistemes de recollida d'aigües pluvials.
» Avaluació i seguiment de la incidència del mosquit tigre i altres plagues.
» Estudis de restauració i recuperació d'àrees naturals degradades.